Marcela Polášková

Master's thesis

Vliv spokojenosti zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc na zvýšení kvality jejich práce. Spokojenost zaměstnanců jako indikátor kvality

Influence of Employee Satisfaction in the University Hospital in Olomouc on Quality of Work. Employee Satisfaction in the University Hospital in Olomouc as an Indicator of Quality
Abstract:
Práce je zaměřena na zjišťování pracovní spokojenosti zaměstnanců nemocnice, zmapování faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost a názory zaměstnanců na vybrané okruhy problémů
Abstract:
The aim of this work is to assess working satisfaction of hospital employees, to make a survey of factors affecting working satisfaction and opinions of employees on selected range of issues
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2008
  • Supervisor: Bronislava Štěpánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.