Theses 

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace – Bc. Hana Züglerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Züglerová

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in integrated marketing communication

Anotace: Bakalářská práce na téma Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se v prvé řadě věnuje vysvětlení pojmu product placement. Definuje product placement jako marketingový nástroj, zabývá se jeho historií a legislativou v České republice. Popisuje konkrétní příklady použití nástroje product placementu, včetně nevhodného použití product placementu a konkrétními sankcemi za porušení právních předpisů. Věnuje se i vyhodnocení product placementu v televizní a filmové tvorbě v Čechách i zahraničí využitím výsledků anket. Empirická část práce se zaměřuje na zkoumání product placementu. Vnímání pojmu product placement v české filmové a televizní tvorbě, je v závěru práce zhodnoceno v dotazníkovém šetření.

Abstract: Bachelor's thesis on the topic of product placement and its use in integrated marketing communications is primarily devoted to the explanation of the concept of product placement. Defines product placement as a marketing tool, it discusses its history and legislation in the Czech Republic. Describes specific examples of product placement tools, including improper use of product placement and specific penalties for infringements. It is also an evaluation of product placement in television and film production in the Czech Republic and abroad using the results of polls. The research focuses on the exploration of product placement. Perception of the concept of product placement in the Czech film and television production, is the conclusion evaluated in the survey.

Klíčová slova: product placement, Celebrity endorsement, reklama, marketingová komunikace, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, televizní pořad, propagace značky, Zákon č. 132/2010 Sb.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz