Bc. Hana Züglerová

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in integrated marketing communication
Anotace:
Bakalářská práce na téma Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se v prvé řadě věnuje vysvětlení pojmu product placement. Definuje product placement jako marketingový nástroj, zabývá se jeho historií a legislativou v České republice. Popisuje konkrétní příklady použití nástroje product placementu, včetně nevhodného použití product placementu a konkrétními sankcemi …více
Abstract:
Bachelor's thesis on the topic of product placement and its use in integrated marketing communications is primarily devoted to the explanation of the concept of product placement. Defines product placement as a marketing tool, it discusses its history and legislation in the Czech Republic. Describes specific examples of product placement tools, including improper use of product placement and specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní