Bc. Hana Züglerová

Bachelor's thesis

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in integrated marketing communication
Abstract:
Bakalářská práce na téma Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se v prvé řadě věnuje vysvětlení pojmu product placement. Definuje product placement jako marketingový nástroj, zabývá se jeho historií a legislativou v České republice. Popisuje konkrétní příklady použití nástroje product placementu, včetně nevhodného použití product placementu a konkrétními sankcemi …more
Abstract:
Bachelor's thesis on the topic of product placement and its use in integrated marketing communications is primarily devoted to the explanation of the concept of product placement. Defines product placement as a marketing tool, it discusses its history and legislation in the Czech Republic. Describes specific examples of product placement tools, including improper use of product placement and specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní