Kateřina ROMANCOVÁ

Master's thesis

Ukládání a výkon zabezpečovací detence

Storage and performance security detention
Anotácia:
Má diplomová práce na téma "Ukládání a výkon zabezpečovací detence" se zabývá zavedením tohoto nového druhu ochranného opatření do našeho platného práva. V první části se má práce zabývá vývojem vzniku zabezpečovací detence, výkladem pojmu a názory odborníků na její vznik. Střední pasáž práce obsahuje podmínky pro ukládání zabezpečovací detence, samotný proces výkonu zabezpečovací detence a také znaleckým …viac
Abstract:
My thesis topic is ?Storage and performance security detention? deals with the introduction of this new type of protective measures in our current law. In the first part of my work deals with the development of protective detention, and interpretation of expert opinions on its origin. Middle passage work includes requirements for security detention storage, the process security detention and expert …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 38147

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROMANCOVÁ, Kateřina. Ukládání a výkon zabezpečovací detence. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická