Bc. Leona GIERCOVÁ

Bakalářská práce

Nepříčetnost, zmenšená příčetnost a jejich aspekty v trestním právu

Insanity, reduced sanity and their aspects in criminal law
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou právní úpravy nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti. Ve své práci vysvětluji pojmy nepříčetnost, zmenšená příčetnost a porovnávám jejich právní úpravu v předchozím trestním zákoně s právní úpravou v novém trestním zákoníku. Dále se věnuji problematice páchání trestných činů pod vlivem návykové látky, přičemž se podrobněji zabývám trestným činem opilství …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of legal regulations of insanity and diminished sanity (responsability). In my thesis I explain the concepts of insanity, diminished sanity and I compare the legal regulation in the prior criminal law with the legal regulation in the new Penal Code. I also address myself to problems of comitting a crime under the influence of addictive substances and I am further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Opichal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GIERCOVÁ, Leona. Nepříčetnost, zmenšená příčetnost a jejich aspekty v trestním právu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace