Marián Bonk

Bachelor's thesis

From the World Cup to the Olympic Games in Brazil: Security and Safety Lessons Learned

Od Světovéh Poháru po Olympijské Hry v Brázílií: Bezpečností lekce naučeny
Abstract:
V dnešním světě, který je plný konfliktu, je bezpečnost fenoménem, který se přímo zabývá s problémy jako konflikty, války nebo prostá veřejná bezpečnost na denní bázi. Je tedy jasné, že v některých případech bude bezpečnost sama o sobě vnímána s ještě větší vážností. Cílem této bakalářské práce je analýza bezpečnostních opatření a rámců navržených pro dvě sportovní mega události, které se odehrály …more
Abstract:
In todays world, which is full of conflict, security is an phenomena which directly deals with issues such as conflicts, wars or simple public security on daily basis. It is then clear that in some cases the security itself will be perceived with even greater seriousness. The goal of this bachelor thesis is to analyse the security measures and frameworks implemented for two sport mega-events which …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Vladimir Ðorðević, Ph.D.
 • Reader: Martin Hrabálek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses zc4q37 zc4q37/2
17/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
19/5/2017
Zerdaloglu, S.
21/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.