Ing. Dagmar Šimberová

Bakalářská práce

Finanční kontrola ve veřejné správě

Financial control in public administration
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je analýza finanční kontroly ve veřejné správě u zvoleného subjektu. Teoretická část se zabývá popsáním analýzy finanční kontroly, systémy, cíli a účinností kontrol. V praktické části jsou díky získaným poznatkům zpracovány postupy finančních kontrol na příkladu malého města.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of financial control in public administration for the selected subject. The theoretical part deals with the description of the analysis of financial control systems, objectives and effectiveness of controls. In the practical part, thanks to the knowledge developed financial control procedures using the example of a small town.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martina Pivodová
  • Oponent: Ing. Michaela Shönwälderová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting