Ing. Lenka Venclová, DiS.

Bachelor's thesis

Evropská unie a podnikatelský sektor – vzdělávání zaměstnanců společnosti Studio acht, spol. s r.o. – čerpání zdrojů z Evropských fondů

European Union and Business Sector – Employees Education in the Company Studio acht, spol. s r.o. – Resource Draw from European Funds
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je vypracování projektu, který bude sloužit jako podklad žádosti o dotaci na vzdělávací aktivity zaměstnanců podniku Studio acht, spol. s r.o. Teoreticko metodologická část podrobně popisuje problematiku strukturálních fondů, seznamuje s operačními programy a jejich cíli, vše s ohledem na vzdělávání. Praktická část řeší jednotlivé fáze projektu, proces přípravy a jeho řízení …more
Abstract:
The goal of this work is to make the project, which will be used as a support of a grant requisition for employee’s education in the company Studio acht, spol. s r.o. The theoretical part digestedly describes the problems of structural funds, gives information about operational programmes and their aims with reference to education. The practical part is focused on solution the project phases, process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Michal Mirvald, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní