Bc. Kristýna KUNDRÁTOVÁ

Master's thesis

Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru

Monitoring changes in acute toxicity during biodegradation of synthetic dyes in a rotary reactor
Abstract:
Perzistentní organické látky jsou velice rozšířeny v životním prostředí, kde přetrvávají řadu let. Obtížně degradují a řada z nich má mutagenní a karcinogenní vlastnosti. Tato diplomová práce se zabývá problematikou kontaminace životního prostředí perzistentními látkami. Teoretická část práce je věnována vstupu, celkovému výskytu a monitoringu vybraných látek v prostředí a také toxickým účinkům na …more
Abstract:
Persistent organic substances are very widespread and stable for many years in the environment. It is difficult to degrade them and many of them have mutagenic and carcinogenic properties. This diploma thesis deals with the issue of environmental contamination with persistent substances. The theoretical part is focused on input, total occurrence and monitoring of selected substances in the environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUNDRÁTOVÁ, Kristýna. Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta