Bc. Kristýna KUNDRÁTOVÁ

Master's thesis

Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru

Monitoring changes in acute toxicity during biodegradation of synthetic dyes in a rotary reactor
Anotácia:
Perzistentní organické látky jsou velice rozšířeny v životním prostředí, kde přetrvávají řadu let. Obtížně degradují a řada z nich má mutagenní a karcinogenní vlastnosti. Tato diplomová práce se zabývá problematikou kontaminace životního prostředí perzistentními látkami. Teoretická část práce je věnována vstupu, celkovému výskytu a monitoringu vybraných látek v prostředí a také toxickým účinkům na …viac
Abstract:
Persistent organic substances are very widespread and stable for many years in the environment. It is difficult to degrade them and many of them have mutagenic and carcinogenic properties. This diploma thesis deals with the issue of environmental contamination with persistent substances. The theoretical part is focused on input, total occurrence and monitoring of selected substances in the environment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNDRÁTOVÁ, Kristýna. Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta