Ing. Alexandra Blajerová

Bakalářská práce

Psychologické metody testování obalů

Psychological methods of package testing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychologickými metodami testování obalů. Teoretická část je zaměřená na to, co je obal, jak působí na spotřebitele a jeho využití v praxi. Praktická část je zaměřena na psychologické působení obalu na spotřebitele prostřednictvím vlastního průzkumu, který je uskutečněn metodou dotazování. Ukazuje, co spotřebitele na produktu přitahuje, zda pro něj obal hraje velkou roli …více
Abstract:
This Bachelor Thesis examines the psychological methods of package testing. The theoretical part defines wrapping in general, informs on how does it touch consumers and describes its practical usage. The practical part provides information concerning psychological coverage of wrapping on consumers based on personal research conducted through series of questionnaires. The research illustrates what attracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní