Bc. Kristýna Veselá

Master's thesis

Udržitelný cestovní ruch

Sustainable tourism
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá udržitelností rozvoje cestovní ruchu, která je rozdělena do tří pilířů dle dopadů cestovního ruchu na environmentální, ekonomické a sociokulturní prostředí. Konkrétní dopady pak analyzuji na destinacích. Pro tuto práci jsem si vybrala takové destinace, které jsou cestovním ruchem nejvíce zasaženy. Zaměřila jsem se tedy na destinace tzv. 3S – sun, sea, sand, jako jsou …more
Abstract:
This thesis deals with the sustainability of tourism development which is divided into three pillars, according to the impact of tourism on environmental, economic and socio-cultural area. Then I have analysed the specific impacts of the each mentioned destinations. I have chosen the destinations which are the most affected by the tourism industry. So I have focused on destinations known as 3S – sun …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2019
  • Supervisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze