Lucie Chvalníková

Diplomová práce

Srovnání stylů řízení a vedení manažerů a manažerek ve vybrané společnosti

Comparison of management and leadership styles of male and female managers in selected company
Anotace:
Cílem této práce je srovnání a rozlišení využívaných stylů vedení a řízení manažerů a manažerek konkrétních pracovních týmů ve vybrané společnosti. Dílčím cílem je vytvoření souboru doporučení manažerům obou pohlaví v oblasti praktikovaných stylů a přístupů pro efektivnější výkon práce a spolupráci. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení genderové problematiky, osobnostní charakteristiky manažera …více
Abstract:
The aim of this work is to compare and differentiate used management styles of managers of specific work teams in a selected company. A partial goal is to create a set of recommendations for managers of both sexes in the area of practiced styles and approaches for more effective work and cooperation. The theoretical part focuses on the explanation of gender issues, personality characteristics of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2020
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Elena Kubranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78831

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management