Theses 

Technický scénář v Československu 19451962 – Mgr. Jan ČERNÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jan ČERNÍK

Disertační práce

Technický scénář v Československu 19451962

Technical Screenplay in Czechoslovakia (1945 - 1960)

Anotace: Tématem disertační práce jsou technické scénáře v Československu v letech 1945 až 1962. Prvních patnáct let po zestátnění filmového průmyslu v Československu je charakteristických častými reorganizacemi a snahami o hledání vhodného modu výroby. Společným cílem byly ideologicky vyhovující filmy vzniklé hospodárnou cestou. Administrativní aparát státní kinematografie se po druhé světové válce přiklání k Sovětskému svazu jako vzorové socialistické státní kinematografii a přebírá od něj některé nástroje a postupy. Mezi nimi i rozlišení literárního a technického scénáře. Snahy o implementaci technického scénáře do československého prostředí narazily na sdílené zvyky a tradice československých filmařů. Důsledkem byly překotné proměny produkčního modu a problematické pokusy o implementaci nových postupů. V disertační práci zkoumám technické scénáře ve vymezeném období 1) z hlediska filmařských příruček, 2) kvantitativní analýzou prvků a 3) jako součást schvalovacích a posuzovacích procesů. Při tom kombinuji badatelské rámce production studies a screenwriting studies. Díky tomu jsem schopen technické scénáře popisovat v rovině praktické, jako součást historického výzkumu, a zároveň formulovat obecnější poznatky o filmové produkci a scenáristice.

Abstract: The topic of the theses are technical screenplays in Czechoslovakia between 1945 and 1962. The nationalization of Czechoslovak film indusrtry in 1945 affected film production in many ways. There were new screenwriting and production institutions which came into being and disappeared. The mode of production changed too. Ideologically suitable films and economical efficiency of production were common goals for filmmakers and political leaders. The USSR film industry became dominant inspiration and many soviet production and screenwriting manuals were translated into Czech language. For example, literary and technical screenplay was established according to soviet manuals. The transfer of soviet experience and knowledge encountered with Czechoslovak screenwriting and production tradition. It resulted in preciptous changes in the mode of production and unsuccessfull attempts in the implementations of the new practice. In three chapters I explore 1) technical screenplays in screenwriting manuals, 2) changes of their formal structure by statistics, 3) the development of technical screenplay and approval process. I use metodological frameworks of production studies and screenwriting studies to explore history of technical screenplays. Based on that I can describe technical screenplays and their changes as historical topic. Also I can state general claims on screenwriting and film production.

Klíčová slova: technický scénář, scenáristika, film, Československo, filmová produkce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=204504 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ČERNÍK, Jan. Technický scénář v Československu 19451962. Olomouc, 2018. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:42, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz