Vojtěch Almer

Bachelor's thesis

Společná zemědělská politika EU a její dopady na české zemědělství

The Common Agricultural Policy of the EU and its impacts on Czech agriculture
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje dopadům Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie na české zemědělství. Teoretická část práce se zabývá nejprve vývojem, historií, reformami a působením SZP od svých počátků až do současnosti. Součástí práce je pak vývoj českého zemědělství po roce 1989. Analytická část práce pak rozebírá zemědělské odvětví v České republice v souvislosti s aplikací SZP. Tato práce …more
Abstract:
The bachelor thesis dedicates to the impacts of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union on Czech agriculture. Firstly, the theoretical part of the thesis concentrates on the evolution, history, reforms, and activity of the CAP from its beginnings to these days. Secondly, the part focuses on the evolution of Czech agriculture since 1989. The analytical part examines the agricultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2021
  • Supervisor: Jarolím Antal
  • Reader: Eva Grebe

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83024