Bc. Ladislava ČADKOVÁ

Diplomová práce

Aktivní životní styl a tělesná kondice adolescentů gymnasistů

The active lifestyle and physical fitness in high school students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pohybovou aktivitu a tělesnou zdatnost u adolescentů středních škol v Českých Budějovicích. Výzkumu se zúčastnilo 55 žáků ve věku 17, 18 let, z toho 38 dívek a 17 chlapců, kteří se dobrovolně přihlásili. Teoretická část se zabývá životním stylem, pohybovou aktivitou a doporučením, tělesnou zdatnosti a adolescenty. Ve výzkumné části byla zjišťována pohybová aktivita pomocí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the physical activity and fitness of high school adolescents from Ceske Budejovice. 55 pupils at the age of 17 and 18 years entered the research completely voluntary, 38 girls and 17 boys. The theoretical part describes the lifestyle, physical activity and its reccomendation, fitness and adolescents. In the empire part, I analyzed the physical activity using the pedometer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČADKOVÁ, Ladislava. Aktivní životní styl a tělesná kondice adolescentů gymnasistů. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zlwkrn zlwkrn/2
4. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2016
Bulanova, L.
5. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.