Daniela Mikešová

Diplomová práce

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vazbě na vybrané prvky organizační kultury

Analysis of Employees' Satisfaction in Relation to the selected Elements of Organizational Culture
Anotace:
Předmětem diplomové práce bylo identifikovat prvky organizační kultury ve vy-brané organizaci a v návaznosti na to analyzovat spokojenost zaměstnanců. Práce byla teoreticky uvedena rešerší poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na spokojenost zaměstnanců, následovala klasifikace a popis jednotlivých prvků or-ganizační kultury a na základě těchto teoretických informací byl stanoven přístup …více
Abstract:
In this thesis organizational culture aspects of a chosen company have been identifiedand associated rate of employees' satisfaction has been analyzed. The thesis isintroduced by the general research of human resources issues. The classification anddescription of particular organizational aspects are described in the second chapter.Based on the theoretical research, the actual inspection of the organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74676