Mgr. Martin Janošek

Bakalářská práce

Integrace žáka s Duchenneovou svalovou dystrofií do běžné základní školy

Integration of Pupil with Duchenne Muscular Dystrophy into Regular Elementary School.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá integrací žáka s Duchenneovou svalovou dystrofií do běžné základní školy. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu integrace a rozbor faktorů, které integraci ovlivňují. Dále charakterizuje onemocnění Duchenneova svalová dystrofie a jeho vliv na vzdělávání. Praktická část analyzuje případ konkrétního chlapce, integrovaného do běžné základní školy v Brně.
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with integration of student with Duchenne Muscular Dystrophy into regular elementary school. First part of theoretical definition is focused on term integration and describes factors, which affect integration. Second part describes Duchenne Muscular Dystrophy and influence on education. Practical part of this bachelor thesis analyses case of concrete boy, who is integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta