Bc. Eva Zárubová

Bakalářská práce

Prevence a postup Policie České republiky v případech domácího násilí

Prevention and Procedure of Police the Czech Republic in Cases of Domestic Violence
Anotace:
Moje bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí, které je v poslední době hodně probíraným tématem. Zabývala jsem se především jeho popisem, charakteristickými znaky a jednotlivými aktéry. Pokusila jsem se popsat metodické postupy Policie České republiky a vzdělávání policistů k řešení domácího násilí. Dále jsem v této práci věnovala svou pozornost preventivním aktivitám, osvětové …více
Abstract:
My Bachelor Thesis is focused on the problem of domestic violence, which is currently an intensively discussed topic. First of all I was concerned with its description, characteristics and individual actors. I tried to describe the methodical procedures used by the Police of the Czech Republic and education for police officers to deal with the problem of domestic violence. Furthermore in this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta