Bc. Lenka Bartošová

Bachelor's thesis

Vliv sedavého zaměstnání na jedince mladšího produktivního věku

The influence of sedentary occupation on individuals in younger working age
Abstract:
Tato Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sedavého zaměstnání a jeho vliv zejména na jedince mladšího produktivního věku. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů zákoníku práce ČR, právních norem, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociologický pohled na chování na pracovišti, působnost stresu, hygienu práce, pracovní prostředí, nebezpečí plynoucí z práce u počítačů, klimatické …more
Abstract:
This thesis is focused on sedentary work and its influence on people especially the younger working age. The theoretical part defines the basic terms of the Labour Code CR, laws, health and safety at work, a sociological perspective on workplace conduct, competence, stress, hygiene, work environment, risks arising from work on computers, the climatic conditions in the workplace, long-term unilateral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií