Bc. Lenka Bartošová

Bakalářská práce

Vliv sedavého zaměstnání na jedince mladšího produktivního věku

The influence of sedentary occupation on individuals in younger working age
Anotace:
Tato Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sedavého zaměstnání a jeho vliv zejména na jedince mladšího produktivního věku. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů zákoníku práce ČR, právních norem, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociologický pohled na chování na pracovišti, působnost stresu, hygienu práce, pracovní prostředí, nebezpečí plynoucí z práce u počítačů, klimatické …více
Abstract:
This thesis is focused on sedentary work and its influence on people especially the younger working age. The theoretical part defines the basic terms of the Labour Code CR, laws, health and safety at work, a sociological perspective on workplace conduct, competence, stress, hygiene, work environment, risks arising from work on computers, the climatic conditions in the workplace, long-term unilateral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií