Bc. Marie DOLEŽÁLKOVÁ

Diplomová práce

Mezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktu

Interspecific transfer of mitochondrial DNA via non-Mendelian hybrids: a case in western Palearctic water frogs
Anotace:
Genetické studie založené na sekvenaci genomu mitochondriální DNA (mtDNA) poskytují základní údaje o fylogenezi a geografickém rozšíření druhů, navíc jsou vhodné pro studium příbuznosti mezi organismy a mohou odhalit hybridizaci mezi druhy či genovou introgresi. Introgrese (zde mezidruhový přenos mtDNA) se nejčastěji vyskytuje u syntopicky žijících druhů, kteří spolu hybridizující a mají plodné potomstvo …více
Abstract:
Genetic studies focused on sequencing of mitochondrial DNA (mtDNA) genomes give us the basic informations about a phylogenesis and geographical distribution of species. Moreover, the marker is suitable for studies on genetic relationships between organisms and allows detect a hybridization and introgression. Introgression (here interspecies transfer of mtDNA) occurs often in syntopically hybridizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2010
Zveřejnit od: 2. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽÁLKOVÁ, Marie. Mezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktu. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie