Ing. Ľudmila Milovčíková

Diplomová práce

Komparace financování cestovního ruchu ze strukturálních fondů EU zemí V4

Comparison of tourism financing from Structural Funds EU in V4 countries
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Comparison of tourism financing from Structural Funds EU in V4 countries“ is comparison and identification of variations in financing system of tourism from Structural Funds EU in V4 countries and evaluation of result in support of tourism. The first part is concentrated on economic meaning of tourism. The second part is contracted on describing Structural Funds specialized …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „ Komparácia financovania cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov EU krajín V4“ je porovnanie a identifikácia rozdielov v systéme financovania cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov EU krajín V4 a hodnotenie výsledkov podpory cestovného ruchu. Prvá časť je zameraná na popis významu cestovného ruchu a jeho význam pre ekonomiku. Druhá časť je zameraná na popis štrukturálnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta