Mgr. Jakub Adam-Augustin Volf

Diplomová práce

Les jeux de grammaire et les compétences clés dans l’enseignement du français

Grammatical games and key competencies in French education.
Abstract:
The aim of this thesis is a comparation of two chosen schoolbooks (On y va 1 and Amis et compagnie) based on the A1 Common European Framework of Reference for Languages; there in the textbooks, the author tries to find some correspondences and similarities between the particular grammatical quotas which quotas represent the base of the questionnaire for the secondary school teachers and the teachers …více
Abstract:
Cílem této práce je srovnat dvě vybrané učebnice francouzského jazyka úrovně A1 společného referenčního rámce (On y va 1 a Amis et compagnie 1), v nichž se autor snaží najít vzájemné shody a podobnosti mezi jednotlivými gramatickými pensy a vyvodit z nich společné penzum, které tvoří základ dotazníku mířeného učitelům SŠ a jazykových škol. V dotazníku učitelé zodpovídají, jaké hry ve výuce francouzského …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
  • Oponent: Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta