Bc. Andrea Kotoulková

Diplomová práce

Ambidextrie a její reedukace v předškolním a mladším školním věku

Reeducation ambidexterity of pupil of preschool and primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou žáka s ambidextrií předškolního věku a mladšího školního věku. Hlavním cílem bylo poukázat na rozsáhlou problematiku diagnostiky laterality, a především na nevyhraněný typ laterality, ambidextrie. Tento typ laterality se u dětí v dnešní době vyskytuje velmi málo, a možnosti reedukace nejsou v odborné literatuře zmíněny. V průběhu šetření se diagnóza žáka změnila …více
Abstract:
This thesis deals with issue about pupil with ambidextrous of preschool age and school age. The main objective was to demonstrate on extensive issue of diagnose of sidedness and especially of ambivalent sidedness, ambidextrous. Nowadays this type of sidedness appears very rare, and methods of reeducation doesn´t exist. The diagnostic of pupil with ambidexterity was changed on crossed sidedness during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta