Bc. Iveta Chrpová

Master's thesis

Pracovní výkon a možnosti jeho hodnocení

Work performance and its evaluation
Anotácia:
Tématem diplomové práce je pracovní výkon a jeho hodnocení ve firmě TRW Autoelektronika s.r.o., která je dodavatelem komponentů pro automobilový průmysl. Teoretická část vychází z odborné literatury a odborných článků vztahujících se k problematice pracovního výkonu a možnostech jeho hodnocení. Je zde podrobně popsán postup hodnocení pracovního výkonu ve firmě. Praktická část se zaměřuje na analýzu …viac
Abstract:
The topic of the thesis is work performance and its evaluation in company TRW Autoelektronika s.r.o., a supplier of components for the automotive industry. The theoretical part is based on the scientific literature and scientific articles related to the problems of work performance and its evaluation. There are procedure and performance evaluation in the company. The practical part is focused on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedúci: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance