Theses 

Zdravý životní styl: srovnání vlivu běžných a sportovně zaměřených základních škol na životní styl dětí – Mgr. Michal Raus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství biologie pro základní školy

Mgr. Michal Raus

Diplomová práce

Zdravý životní styl: srovnání vlivu běžných a sportovně zaměřených základních škol na životní styl dětí

Anotace: Tato práce pojednává o životním stylu. Jsou v ní zmíněny nové pohledy zdraví. Pojednává o segmentech životního stylu, což jsou výživa, tělesná aktivita, sexuální chování a návyky. Ve svém výzkumu se zabývám rozdíly v životním stylu mezi dětmi, které navštěvují sportovní základní školy a dětmi, které navštěvují běžné základní školy.

Abstract: This thesis deals about the life style. There is a new ideas about the health. The thesis deals about segments of life style, it is food, body activity, sex and drogs. There is also a project. In this project I would know, the differents in life style betwen the children, that visit the sports elementary school and the children, that visit normal elementary school.

Klíčová slova: Zdraví, životní styl, výživa, pohybové aktivity, tělesná výchova, nezdravé návyky, drogy, sexuální chování.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz