Kristýna Kerberová

Bachelor's thesis

Pohlavní život a těhotenství

Sexuality and Pregnacy
Abstract:
Tématem bakalářské práce je pohlavní život a těhotenství. Teoretická část se zabývá definicí sexuality, sexuální fyziologií ženy, pohlavním životem v období těhotenství a šestinedělí. Cílem praktické části bylo zmapovat vliv těhotenství na pohlavní život partnerů z pohledu ženy, zjistit informovanost žen o pohlavním životě během gravidity a o sexuálně přenosných chorobách.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is a sexual life and pregnancy. The theoretical part deals with the definition of the woman's sexual physiology, a sexual life during the period of pregnancy and puerperium. The aim of the practical part was to map an effect of pregnancy on a sexual life of the partners from the woman’s point of view and also to find out how far the women are informed about a sexual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2021
  • Supervisor: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Markéta Školoudová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická