Kristýna Kerberová

Bakalářská práce

Pohlavní život a těhotenství

Sexuality and Pregnacy
Anotace:
Tématem bakalářské práce je pohlavní život a těhotenství. Teoretická část se zabývá definicí sexuality, sexuální fyziologií ženy, pohlavním životem v období těhotenství a šestinedělí. Cílem praktické části bylo zmapovat vliv těhotenství na pohlavní život partnerů z pohledu ženy, zjistit informovanost žen o pohlavním životě během gravidity a o sexuálně přenosných chorobách.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is a sexual life and pregnancy. The theoretical part deals with the definition of the woman's sexual physiology, a sexual life during the period of pregnancy and puerperium. The aim of the practical part was to map an effect of pregnancy on a sexual life of the partners from the woman’s point of view and also to find out how far the women are informed about a sexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Školoudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická