Bc. Barbora Košábková

Master's thesis

Genderové stereotypy napříč firemní strukturou ve vybrané organizaci

Gender stereotypes across the company's structure in the chosen organization
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Genderové stereotypy napříč firemní strukturou ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na problematiku genderových stereotypů v organizační struktuře vybraného podniku. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která je stanovena následovně: „Jak se projevují genderové stereotypy napříč firemní strukturou ve vybrané organizaci?“. Tato práce primárně odhaluje projevy …more
Abstract:
This diploma thesis called „Gender stereotypes across the company´s structure in the chosen organization“ focuses on the issue of the gender stereotypes in organizational structure of the chosen company. The aim of this thesis is to answer the main research question: „How do gender stereotypes show across the company´s structure in the chosen organization?“. This thesis mainly reveals the manifestations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií