BcA. Aneta Hegyiová

Diplomová práce

Pan Doktor aneb výchova ke zdraví

The Doctor or health education
Anotace:
Magisterský absolventský projekt „Pan Doktor aneb výchova ke zdraví“ využívá metody, techniky a principy divadla a dramatické výchovy v edukačním procesu žáků na prvním stupni běžných škol a škol pro žáky se sluchovým postižením s aplikací na výchovu ke zdraví. Práce obsahuje studii vysokoškolského specifického výzkumu „Metody a techniky divadla a dramatické výchovy v edukačním procesu žáků na prvním …více
Abstract:
Master´s degree graduate project „Mr. doctor or else the health education“, uses the methods, techniques and principles of theater and drama education and principals of theater and drama education in the educational process of pupils in common primary schools and a schools for pupils with hearing impairments by applying to the health education. The thesis includes a study of university specific researchs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Zoja Mikotová
  • Oponent: prof. PhDr. Veronika Broulíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/il73x/