Mgr. Petra Lendělová

Master's thesis

Sběr a určování hálek (cecidií) a tvorba výukového programu o této problematice

Collection and identification of galls and educational programme concerning this theme
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zejména výzkumem hálek na zvoleném území. V teoretické části je popsána zkoumaná lokalita a dále je zde uvedena charakteristika regionu Orlické hory a Podorlicko z hlediska přírodních poměrů. Poté se věnuji významu a rozdělení hálek a životními cykly hlavních zástupců hálkotvorců. Teoretickou část ukončuji osobností a dílem Eduarda Baudyše, jenž se tematikou hálek také zabýval …more
Abstract:
This thesis deals with the research of galls and their inflictors in the gathering area. The gathering area and natural conditions of the regions Orlické hory a Podorlicko are specified in the theoretical part of the thesis. Next chapter concludes meaning, importance and division of galls and their inflictors into the groups and their different life cycles. There is also part dedicated to Eduard Baudyš …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta