Theses on the same topic (having an identical keyword):

matka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Vzdělávací a profesní dráha romských policistů z jejich vlastního subjektivního pohledu
 (Aneta Macíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wigng/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Žák základní školy a jeho volba další vzdělávací dráhy
 (Gabriela KŘIŽKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x35f3u// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Změny postojů učitelů prvního stupně ZŠ k jejich povolání v průběhu profesní dráhy.
 (Veronika HAISOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a17c4p// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk | Theses on a related topic

Vzdělávací a profesní dráha romských policistů z jejich vlastního subjektivního pohledu
 (Aneta Macíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wigng/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Rozhodování o vzdělávací a profesní dráze z pohledu žáků absolventských ročníků brněnských základních škol
 (Tereza Juříčková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvpsa/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Stresory a copingové strategie učitelů ZŠ v průběhu profesní dráhy
 (Kristýna KÖNIGOVÁ)

2024, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k2e1oi// | Učitelství pro 2. stupeň základních škol / Výchova ke zdraví - Český jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)