Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezadouci udalost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči
 (Jan Dvořáček)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdk4g/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Nežádoucí reakce a události u dárců krve
 (Simona Dreiseitelová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwrj9/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Procesní řízení při vzniku nežádoucí události ve zdravotnickém zařízení
 (Petra Košťálová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jdulc9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nežádoucí události v perioperační péči
 (Zuzana Havelková)

2017, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d6y8ee// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu
 (Veronika VEČEŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4safl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nežádoucí události v ošetřovatelské péči
 (Ladislava MARKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o2ocm4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dodržování zásad bezpečného podávání léků jako prevence nežádoucí události
 (Hana Papežová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//tlcxnp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Výskyt nežádoucích událostí v nemocnici České Budějovice z pohledu nelékařského zdravotnického personálu
 (Eliška MELZEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//prffc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Systém sledování nežádoucích událostí jako nástroj ke zvyšování bezpečnosti pacientů
 (Adéla ŠTURMOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//47gr8p// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Theses on a related topic

Posouzení připravenosti Městské nemocnice Ostrava v případě nežádoucích událostí
 (Radim Góralczyk)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100125 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)