Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezadouci udalost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči
 (Jan Dvořáček)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdk4g/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Nežádoucí reakce a události u dárců krve
 (Simona Dreiseitelová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwrj9/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Procesní řízení při vzniku nežádoucí události ve zdravotnickém zařízení
 (Petra Košťálová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jdulc9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nežádoucí události v perioperační péči
 (Zuzana Havelková)

2017, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d6y8ee// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Nežádoucí události v ošetřovatelské péči
 (Ladislava MARKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o2ocm4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dodržování zásad bezpečného podávání léků jako prevence nežádoucí události
 (Hana Papežová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//tlcxnp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu
 (Veronika VEČEŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4safl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí
 (Dalibor Havlický)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dz4xtj// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Vliv BTK, servisu a pravidelné údržby přístrojů jako prevence poruch a nežádoucích událostí
 (Jan Anton)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//8a5sgp// | Specializace ve zdravotnictví / Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Prevence nežádoucích událostí na pracovišti
 (Alena Jurdová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jjbkd8// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)