Theses on the same topic (having an identical keyword):

openess

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Otevřenost klientů Charit vůči spirituálně orientovaným komponentám jejich služeb
 (Eliška LYSÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pkrybs// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Rozšíření makroekonomického simulačního software \nl{}DSGEgame: binární a triangulární vládní intervence \nl{}a otevřená ekonomika
 (Jiří PEŠÍK)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g4hszr// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Vzťah vybraných osobnostných charakteristík a vnímania vlastnej účinnosti k prežívaniu konfliktu práce a rodiny
 (Kamila Richterová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3h1p/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Pokročilé metody datové analýzy a kartografické vizualizace
 (Jan Russnák)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6mhe/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Osobnostní charakteristiky a cestovní motivace u vysokoškolských studentů
 (Zuzana Janáčková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwbsm/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Regulace nálady pomocí poslechu smutné hudby
 (Petra Richterová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a09dd/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující klimatickou gramotnost
 (Denisa Richterová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdbu3/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Alois Nebel jako transmediální kulturní fenomén
 (Jana Jakeschová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zb1rw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci
 (Markéta Nekužová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtz77/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)