Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

matka samozivitelka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Status - svobodná matka
 (Lenka ŠEBESTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v1jfh0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov
 (Lenka LINHARTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2jjucd// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Theses on a related topic

Problémy matek samoživitelek při návratu na trh práce po rodičovské dovolené
 (Petra Sedláková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wj9s6/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Specifikace dluhové problematiky cílové skupiny - matky samoživitelky
 (Milana Kretschmerová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13411/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek
 (Alžběta Sedláčková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e9x68/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací
 (Jaroslava Žaludová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/inez4/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Životní situace matek samoživitelek z perspektivy sociální práce
 (Michaela Kaňová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13876/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Způsoby slaďování rodinného a pracovního života u matek samoživitelek
 (Denisa Bejdáková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmjxv/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením
 (Hana Nečadová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z40qg/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Harmonizace rodinného a pracovního života u rozvedených matek
 (Gabriela Hrazdírová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ele6f/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)