Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odhad věku dožití

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody
 (Kateřina POSPÍŠILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bt0nh3// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Srovnání zubního a kosterního vývojového věku u archeologicky zkoumaných nedospělých jedinců
 (Karolína Kupková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svdfj/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Metody léčby funkčních poruch menstruačního cyklu ve fyzioterapii
 (Aneta Novotná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfp7i/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ovlivnění poruch pánevního dna pomocí metody Cantienica
 (Monika Šmolcnopová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//arg0ol// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody
 (Kateřina POSPÍŠILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bt0nh3// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Posilování svalového dna pánevního metodou pelvicore
 (Lucie Václavíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1xwrs1// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Hodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969), Bruzek (2002) a Klales et al. (2012)
 (Kateřina JANSKÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2ig5yr// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic