Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vazebne misto

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Vliv kovů na vazebné vlastnosti lektinů
 (Anna Ondráčková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/co5qe/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Kapsid-vazebné inhibitory proti včelím virům z rodin Dicistroviridae a Iflaviridae
 (Dorota Rousová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul9jo/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Analýza vazebných míst cukrů v proteinech
 (Martin Nováček)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otc1n/ | Matematika / Modelování a výpočty | Theses on a related topic

Algoritmická analýza struktury vazebných míst cukrů
 (Lukáš Hanušovský)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jma8n/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Vazebná místa na ikosahedrální virové kapsidě
 (Veronika Schubertová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbe76/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Počítačová analýza struktury a vazebných míst lidské glykogen synthasy kinasy 3beta
 (Michaela Melíková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8703 | Chemie / | Theses on a related topic

Vyhledávání vazebných míst atomů kovů v molekulách proteinů
 (Michal Měrka)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2vov/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vyhledávání vazebných míst cukrů v molekulách proteinů
 (Zdeněk Beneš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgp1r/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Studium interakce KIX domény s jejími vazebnými partnery
 (Alena Hofrová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xewi8/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Vliv mutací v genu pro p53 na vznik nádorů: změna vazebných preferencí, místa nejčastějších mutací.
 (Sarah SCHILLEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wxrhqf// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)