Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Hudebnost s důrazem na pojetí Vladimíra Helferta a možnost jejího rozvíjení u středoškolských studentů
 (Michaela Běhanová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o572n/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Komparace a analýza vybraných hudebněvýchovných systémů a jejich vliv na rozvoj dětskou hudebnost
 (Jolana Dvořáková)

2009, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/a5n39/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

Hudebnost žáků 3. tříd prvního stupně základní školy
 (Denisa Navrátilová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3980 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hudebnost dětí předškolního věku - výzkumná sonda
 (Lucie ONDERKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e0u54t// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Scéničnost a hudebnost
 (Hana Varadzinová)

2008, Disertační práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2975 | Dramatická umění / Scénická tvorba a teorie scénické tvorby | Theses on a related topic

K některým problémům receptivní hudebnosti mládeže
 (Pavel Šuranský)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2ixw/ | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Theses on a related topic

Gold-MSI: Adaptace testu všeobecné hudebnosti a jeho využití v pedagogické praxi
 (Jaroslava Kuncířová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5jro/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Rozvoj hudebnosti a rytmizace u žáků s lehkým mentálním postižením
 (Lucie Chaloupková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ouywm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj hudebnosti a rytmizace u žáků s lehkým mentálním postižením
 (Lucie Chaloupková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ouywm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj hudebnosti předškolního dítěte se zaměřením na přípravnou klavírní hru
 (Kamila Pospíšilová)

2016, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ngzmo/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)