Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hydrocarbon index

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Deposition of hydrocarbon thin films in plasma and study of their properties
 (Miroslav Valtr)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgzir/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Stanovení uhlovodíků C10-C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID)
 (Pavel TOMAN)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ouhn78// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Detekce uhlovodíků v půdách s využitím dálkového průzkumu Země
 (Eva Smejkalová)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69521 | Geodézie a kartografie / 3602T002 | Theses on a related topic

Modelování úniků a výbuchů uhlovodíků
 (Jiří Horáček)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128120 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Analýza výbuchových parametrů směsí uhlovodíku a vodíku se vzduchem
 (Filip Silovský)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136004 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic