Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

preschool inclusion

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF SUPPORTING SYSTEMS FOR INCLUDING CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN PRESCHOOL CLASSROOMS
 (Yuntong PENG)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e5ri3o// | Special Education / | Theses on a related topic

Inkluze dětí předškolního věku v mateřské škole prostřednictvím hudebních činností
 (Pavlína LIBERDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xhdm74// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Dítě s kombinovaným postižením v prostředí běžné mateřské školy - možnosti a limity inkluze v preprimárním vzdělávání ve Středočeském kraji
 (Kristýna LAPÁČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//em5al3// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Zařazení činností pro předškolní děti do programu Sboru dobrovolných hasičů
 (Petra PROCHÁZKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n96wft// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Problematika začleňování dětí cizinců do předškolního vzdělávání v Mateřské škole Pramínek Teplice
 (Michaela ZUPKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0gz1ea// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Inkluze v oblasti předškolního vzdělávání v ČR v roce 2015
 (Anna Zběhlíková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45766 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv inkluze u dítěte s kombinovaným postižením v předškolním věku na jeho komunikační schopnost
 (Monika KRČMÁŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rr46ca// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

SOCIÁLNÍ ASPEKTY ZAŘAZOVÁNÍ DIABETICKÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
 (Radka HONZAJKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p51exg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrace/Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy
 (Martina Velebová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksidw/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace/inkluze dětí s poruchou autistického spektra do mateřské školy
 (Tereza Muzikantová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyf9k/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)