Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tcr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Změny TCR repertoáru u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny a maligním melanomem léčených nivolumabem
 (Jan SKÁCEL)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dhfr05// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Analýza klonálního přeskupení IgH a TCR receptorů v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění z bioptických vzorků
 (Michaela ŠVÁCHOVÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kh6egu// | Lékařská biologie / | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Role cyklického adenosin monofosfátu v regulaci odpovědi T lymfocytů na aktivaci T buněčného receptoru
 (Antónia Mikulová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdwi6/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním
 (Marie Daňková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vva6g/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Molekulární analýza gamma a delta řetězců T-buněčných receptorů přítomných u expandovaných populací u pacientů s B buněčnými malignitami
 (Martin Kubeš)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prlde/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace buněčných linií geneticky editovaných pomocí CRISPR/Cas9 systému
 (Pavel Kopčil)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uk61h/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic