Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Perioperační péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)
Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče.
 (Nikola BENEŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4xqat// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Management rizik v intraoperační ošetřovatelské péči
 (Dagmar KUDRLIČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kepn2d// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Císařský řez - perioperační ošetřovatelská péče při regionální a celkové anestezii
 (Šárka MAŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x20qnz// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Zlepšení bezpečnosti pacienta v intraoperační ošetřovatelské péči Bakalářská práce
 (Terezie LEŠTINOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kczkr6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Perioperační ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení
 (Petra WOLFOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7t2toi// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta po amputačním výkonu v bérci
 (Denisa KLIMOŠKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xx5e44// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče.
 (Nikola BENEŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4xqat// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Psychická příprava pacienta před kardiochirurgickou operací jako součást předoperační péče
 (Martina Skoupá)

2006, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srwmo/ | Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství | Theses on a related topic

Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou
 (Helena Smejkalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3iiv1v// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
 (Helena Smejkalová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t228yz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)