Theses on the same topic (having an identical keyword):

proza 19.stoleti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Španělské motivy v české próze 19. století
 (Tereza Zemanová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipz2g/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů
 (Karolína Bencová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnewi/ | Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy / | Theses on a related topic

Téma nedobrovolného sňatku ve vybraných prózách české literatury 19. století
 (Pavlína Šalomounová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wbb84/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Žánr arabesky v prózách vybraných autorů české literatury 19. století
 (Patricie Jurasová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q12b0/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

K povaze konfliktu ve vybraných prózách české literatury 19. století
 (Dominika Prchalová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phb2y/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Zobrazení postavy výměnkáře v české próze 2. poloviny 19. století
 (Petra Boušková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5rxc/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Proměny romantismu v Tylových prózách 30. let 19. století
 (Dana Procházková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4tdm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Obraz venkova v prózách z 90. let 19. století v časopisech Květy a Světozor
 (Ondřej Vojtěch)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fl6vn/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Dětství a stáří v literatuře 19. století
 (Tereza Tkáčová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//j345xv// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)