Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

humanitarni mapovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Automatické rozpoznávání objektů na snímcích a využití pro humanitární mapování
 (Jan Přikryl)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cf6uy/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Přispěvatelé humanitárního mapování a OpenStreetMap
 (Jaroslav Belza)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozitr/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Crowdsourcing v humanitárním mapování: motivace a výstupy
 (Jan CIUPA)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uwbqo2// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Letecké snímkování a tvorba map pro humanitární účely
 (Arnošt Mach)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3iuypf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Theses on a related topic

Mapování spokojenosti klientů se službou Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci
 (Veronika Swiderová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13355/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Zásuvné moduly JOSM editoru
 (Martin Cabák)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsndc/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic