Theses 

Edukace žáků ve zdravé střední škole – Bc. Jitka Buchtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Buchtová

Diplomová práce

Edukace žáků ve zdravé střední škole

Education of Students at a Healthy Secondary School

Anotace: BUCHTOVÁ, Jitka. Edukace žáků ve zdravé střední škole: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2010. 75 l., 9 l. příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Alena Šafrová. Diplomová práce analyzuje projekt Zdravá střední škola ve vztahu k mezilidským vztahům u dospívající mládeže ve školním kolektivu s netradičním propojením multikulturního chování žáků na střední škole. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na vymezení pojmů projektu Zdravá střední škola a multikultura. Hlavní část sleduje analýzu mezilidských vztahů a integraci žáků z jiných etnických skupin do většinového kolektivu na střední škole.

Abstract: BUCHTOVÁ, Jitka. Education of Students at a Healthy Secondary School: Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Didactic Technology, 2010. 75 p., 9 p. annexes. Thesis supervisor: PhDr. Alena Šafrová. The thesis analyzes the “Healthy Secondary School” project in relation to relationships amongst adolescents in the group of schoolmates while incorporating an unconventional interconnection of multi-cultural behaviour of students at a secondary school. The first chapters focus on specification of terminology of the “Healthy Secondary School” project and multi-culture. The principal part presents an analysis of relationships between people as well as integration of students from other ethnic groups into the majority group at secondary schools.

Klíčová slova: Zdravá střední škola, adolescent, edukace, Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, žák, učitel, multikultura, etnikum, integrace, Healthy secondary school, education, general educational programme, school educational programme, student, teacher, multi-culture, ethnic group, integration.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz