Theses 

Spokojenost zákazníků v poprodejní síti ŠKODA AUTO a. s. v České republice – Bc. Lucie Slobodzianová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Slobodzianová

Bachelor's thesis

Spokojenost zákazníků v poprodejní síti ŠKODA AUTO a. s. v České republice

Customer satisfaction of ŠKODA AUTO a. s. in After Sales in the Czech Republic

Abstract: Cílem bakalářské práce bude s využitím teoretických poznatků a na základě provedené analýzy současného stavu v oblasti zkoumání zákaznické spokojenosti s firmou ŠKODA AUTO a.s. navrhnout úpravy či změny za účelem zefektivnění a zjednodušení CSS studie. Práce je členěna do dvou oblastí, z nichž první popisuje teoretické základy, metody a procesy marketingového výzkumu, kam výzkumy zákaznické spokojenosti spadají. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je analyzována CSS studie a její podpůrné nástroje, což dohromady slouží pro zkoumání, měření a sledování zákaznické spokojenosti v poprodejních službách ŠKODA AUTO a.s.

Abstract: The aim of the thesis will be using theoretical knowledge and based on the analysis of the current state of exploration of customer satisfaction with the company ŠKODA AUTO a.s. propose adjustments or changes to streamline and simplify the CSS study. The thesis is divided into two areas. The first describes theoretical basis, methods and processes of marketing research, where surveys of customer satisfaction belong. The theoretical part is followed by a practical part, where are analyzes of the CSS survey and its support instruments which are together used for examining, measuring and monitoring customer satisfaction within after-sales services in ŠKODA AUTO a.s.

Keywords: Zákaznická spokojenost, Marketingový výzkum, Analýza, ŠKODA AUTO a.s., Poprodejní služby. Customer Satisfaction, Marketing Research, Analysis, After-Sales Services.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 06:01, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz