Theses 

Německé gymnázium Jihlava ve druhé polovině 19. století – Bc. Aneta Jůzlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aneta Jůzlová

Bakalářská práce

Německé gymnázium Jihlava ve druhé polovině 19. století

The german grammar school in Jihlava in the second half of the 19th century

Anotace: Bakalářská práce zkoumá historii německého gymnázia Jihlava ve druhé polovině 19. století a také porovnává školský systém v 19. a 20. století. Práce obsahuje stručný vývoj školství od roku 1774, až do roku 1939. Zejména je kladen důraz na změnu ve struktuře školství ve druhé polovině 19. století po reformách, které nastaly v roce 1848. Dále je v práci uvedena podrobná analýza a srovnání třídních výkazů a maturitní zkoušky v 19. a 20. století. Práce se tak snaží co nejvíce přiblížit historii školství na Jihlavsku, popsat vývoj německého gymnázia Jihlava a na základě studia archivního materiálu shledat shodné/rozdílné rysy ve školských systémech ve vybraném období.

Abstract: The bachelor thesis examines the history of the German grammar school in Jihlava in the second half of the 19th century and also compares the school system in the 19th and 20th centuries. The work contains a brief development of education from 1774 until 1939. Particular emphasis is placed on the change of the structure of education in the second half of the 19th century, after the reforms that took place in 1848. In the work is followed by a detailed analysis and comparison of the class reports and the school-leaving exam in the 19th and 20th centuries. The work tries to bring the history of education in Jihlava, to describe the development of the German grammar school in Jihlava, and based on the study of the archive material to find identical/different features in the school systems in the selected period.

Klíčová slova: Jihlava, dějiny školství, školský systém, history of education, school system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz